ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
News

ประกาศศาลแขวงนครปฐม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบบริการประชาชน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาล

ฎีกา InTrend

ปฏิทินจองคิวนัดศาลแขวงนครปฐม (ระบบจองคิว Conference อัจฉริยะ)