ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
image

ศาลแขวงนครปฐม

ระบบงานศาลยุติธรรม

งานช่วยอำนวยการ

งานคดี

งานช่วยพิจารณาคดี

งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

งานคลัง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อื่นๆ