ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์