ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court

กลุ่มงานคลัง