ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court

ศาลแขวงนครปฐม