ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล