ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครปฐม