ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
News
ประกาศเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
infographics พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาล

COJ Self-learning : วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.1

วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2

ขั้นตอนการใช้ google meet ในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ ในสถานการณ์covid 19

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการสืบพยานออนไลน์ สำหรับทนายความและผู้สนใจ รุ่นที่ 3

สอนการสืบพยานออนไลน์ สำหรับทนายความ EP1 โดยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความด้วยระบบเทคโนโลยี

สอนการสืบพยานออนไลน์ สำหรับทนายความ EP1 โดยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความด้วยระบบเทคโนโลยี

ที่มา : Youtube ช่อง THE LAWYERS

 

สอนการสืบพยานออนไลน์ สำหรับทนายความ EP2 โดยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความด้วยระบบเทคโนโลยี

สอนการสืบพยานออนไลน์ สำหรับทนายความ EP2 โดยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความด้วยระบบเทคโนโลยี

ที่มา : Youtube ช่อง THE LAWYERS