ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
News
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 5/2565 ในศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โครงการ“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศคณะกรรมสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ปฏิทินจองคิวนัดศาลแขวงนครปฐม (ระบบจองคิว Conference อัจฉริยะ)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image
image
image