ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Kwang Court
News
ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตร “การนั่งสมาธิพัฒนาพลังจิตในการปฏิบัติงาน” ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครปฐม ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ , ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมเป็นประธานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 671/2562 เรื่อง ยักยอก ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 อาคารศาลแขวงนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image