ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
image

ศาลแขวงนครปฐม

ประกาศคณะกรรมสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

image เอกสารแนบ