ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court
ข้าราชการตุลาการศาลแขวงนครปฐม