ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครปฐม

ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ