ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครปฐม

ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงนครปฐม ประจำมีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

image เอกสารแนบ