ศาลแขวงนครปฐม
Nakhon Pathom Minicipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครปฐม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

image เอกสารแนบ